Profil zaufany nie działa zagranicą – rozwiązania

Jeżeli mieszkasz lub przebywasz za granicą i napotykasz trudności z zalogowaniem się do Profilu Zaufanego, problem ten najprawdopodobniej wynika z ograniczeń sieciowych, które blokują dostęp do niektórych polskich serwisów internetowych poza granicami kraju. Istnieją jednak dwa główne podejścia, które mogą Ci pomóc w rozwiązaniu tego problemu:

Skorzystaj z usługi VPN

VPN (Virtual Private Network) to technologia, która tworzy bezpieczne i prywatne połączenie internetowe pomiędzy Twoim urządzeniem a serwerem VPN. Dzięki VPN, cały Twój ruch internetowy jest przekierowywany przez ten serwer, co sprawia, że dla stron internetowych wygląda to tak, jakby połączenie pochodziło bezpośrednio z serwera VPN, a nie z Twojego urządzenia.

W przypadku problemów z dostępem do Profilu Zaufanego (lub do stron rządowych typu epuap.gov.pl lub login.gov.pl) za granicą, rozwiązaniem może być użycie VPN z serwerem zlokalizowanym w Polsce. Wybierając polski serwer, “przekonasz” stronę Profilu Zaufanego, że łączysz się z terytorium Polski, co pozwoli Ci na zalogowanie się na swoje konto.

Na rynku dostępne są liczne usługi VPN – zarówno płatne, jak i bezpłatne. Przy wyborze warto zwrócić uwagę na to, czy dany dostawca oferuje serwery w Polsce. Pamiętaj jednak, że nie wszystkie usługi VPN są równie bezpieczne i niezawodne – przed podjęciem decyzji warto zasięgnąć opinii lub przeczytać recenzje danego dostawcy.

Użyj Internetu z pakietu danych komórkowych

Jeżeli korzystasz z zagranicznego Wi-Fi, może to być jednym z powodów, dla których masz problem z dostępem do Profilu Zaufanego. Sieci Wi-Fi, zwłaszcza te publiczne, mogą mieć różne ograniczenia dotyczące dostępu do określonych stron internetowych.

Alternatywą może być skorzystanie z Internetu z pakietu danych komórkowych. Jeśli posiadasz polski pakiet danych, powinieneś mieć dostęp do wszystkich polskich stron internetowych, w tym do Profilu Zaufanego. Jeżeli natomiast korzystasz z zagranicznego operatora, sprawdź, czy oferuje on tzw. roaming danych, który pozwoli Ci na korzystanie z pakietu danych w innych krajach.

Profil Zaufany to narzędzie, które pozwala na załatwienie wielu spraw urzędowych online bez konieczności wychodzenia z domu. Jest to doskonałe rozwiązanie dla osób mieszkających poza granicami kraju, które chcą załatwić swoje sprawy z polskimi organami administracji. Niemniej jednak, może pojawić się kilka przeszkód, które mogą utrudnić korzystanie z Profilu Zaufanego za granicą.

Profil Zaufany – co to jest?

Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie umożliwiające załatwianie spraw urzędowych oraz kontakt z polskimi organami administracji rządowej bez wychodzenia z domu. Dzięki niemu możemy przede wszystkim potwierdzić swoją tożsamość w systemach elektronicznej administracji oraz podpisać dokument podpisem zaufanym.

Profil zaufany służy tylko do kontaktów z administracją publiczną (urzędami, ministerstwami) i jest ważny przez 3 lata. Po upływie tego czasu mamy możliwość przedłużenia jego ważności na kolejne 3 lata. Profil zaufany może założyć każdy, kto posiada numer PESEL oraz pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

Podpis zaufany, potwierdzony profilem zaufanym, zastępuje w kontaktach z podmiotami publicznymi podpis własnoręczny.

Za pomocą profilu zaufanego można załatwić wiele spraw, m.in:

 • złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego,
 • sprawdzić, czy dowód osobisty jest gotowy do odbioru,
 • sprawdzić swoje punkty karne,
 • złożyć wniosek o świadczenie 500+,
 • złożyć deklaracje podatkowe PIT-WZ, PIT-OP, PIT-37 i PIT-38 na portalu podatkowym,
 • wystąpić o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego,
 • złożyć wniosek o rejestrację działalności gospodarczej,
 • wysłać pismo do podmiotu publicznego,
 • pobrać zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

Jak założyć profil zaufany przebywając za granicami Polski?

Założenie profilu zaufanego przebywając za granicą może na początku wydawać się skomplikowane. Głównym problemem jest brak polskiego rachunku bankowego, który umożliwiałby skorzystanie z elektronicznych usług urzędu, niezbędnych do założenia profilu.

Jeżeli nie masz dostępu do polskiej bankowości elektronicznej, profil zaufany można założyć poprzez serwis pz.gov.pl wybierając opcję „Załóż Profil Zaufany i potwierdź – w punkcie potwierdzającym”. Następnie profil założony w ten sposób wymaga osobistego potwierdzenia tożsamości, z dowodem osobistym lub paszportem, w jednym z wybranych punktów potwierdzających.

W Polsce są to m.in.: urzędy gmin, starostwa powiatowe, poczty, oddziały ZUS czy NFZ. Za granicą potwierdzaniem tożsamości zajmują się placówki dyplomatyczne, takie jak ambasady czy konsulaty. Po utworzeniu konta na platformie ePUAP i złożeniu wniosku o potwierdzenie profilu zaufanego masz 14 dni na potwierdzenie swoich danych w wybranej placówce.

Czy mogę założyć profil zaufany online?

W 2020 roku pojawiło się nowe udogodnienie dla osób, które potrzebują załatwić sprawy urzędowe przez Internet, ale nie posiadają profilu zaufanego. Osoby, które z jakichś powodów nie mogą udać się do punktu potwierdzającego, nie mają dostępu do bankowości elektronicznej lub ich banki nie obsługują opcji założenia profilu zaufanego, mają teraz możliwość założenia profilu zaufanego i potwierdzenia go podczas rozmowy online z urzędnikiem.

Alternatywnie, jeżeli mieszkasz na stałe za granicą, masz 2 sposoby na założenie Profilu Zaufanego:

 1. Założenie Profilu Zaufanego online i potwierdzenie za pomocą polskiego konta bankowego,
 2. Założenie Profilu Zaufanego online i potwierdzenie w placówce konsularnej za granicą.

Czy mogę zalogować się do Profilu Zaufanego za granicą?

Często pojawiają się pytania od osób, które mają problem z zalogowaniem się do Profilu Zaufanego będąc za granicą. Najczęściej problemem jest to, że strona login.gov.pl jest niedostępna z zagranicy. Jeżeli natknąłeś się na taki problem, prawdopodobnie musisz zainstalować aplikację VPN na swoim komputerze lub smartfonie. VPN pozwoli Ci na połączenie się z serwerem w Polsce, dzięki czemu strona powinna działać poprawnie.

Czy zagraniczny numer telefonu zadziała z Profilem Zaufanym?

Kluczowym aspektem procesu tworzenia Profilu Zaufanego jest prawidłowe podanie numeru telefonu komórkowego, który zostanie wykorzystany do otrzymywania kodów autoryzujących. W przypadku Polski, numer ten powinien zawsze być poprzedzony kierunkowym +48. Jeżeli podasz numer z zagranicznym kierunkowym, może to oznaczać, że kody autoryzujące będą dochodziły z opóźnieniem, jednak powinny normalnie być dostarczane.

Warto zatem pamiętać o tym, aby podczas procesu zakładania Profilu Zaufanego upewnić się, że numer telefonu jest prawidłowo wpisany, zgodnie z wymogami krajowymi, aby uniknąć opóźnień w dostarczaniu kodów autoryzujących. Opóźnienia te mogą skomplikować i wydłużyć proces zakładania Profilu Zaufanego, co w efekcie może utrudnić realizację niektórych spraw urzędowych online.

Dodaj komentarz